Velikonoční hledání vajíček

Distanční výuka v naší školce

Lockdown, začínající jaro a školka zavřená? Nevadí, protože my jsme to společně zvládli. I přes všechny tyto nepříznivé faktory jsme se pokusili pro naše Motýlky – předškoláky udělat jaro na domácí výuce snad alespoň o píď zábavnějším.

Na každý týden paní učitelky připravily sérii tematických činností jako jsou pokusy, polytechnické činnosti, výtvarné hrátky, básničky, písničky a samozřejmě nějaké to „učeníčko“ v podobě pracovních listů. Kdo si chtěl materiály v tištěné podobě vyzvednout, mohl se do školky zastavit každé pondělí, a odnést si složku nabitou zábavou a poznáním. Všem školákům také chodily týdenní plány na email rodičů.

Aby se děti mohly vzájemně podpořit a motivovat, rozhodli jsme se vytvořit uzavřenou facebookovou skupinku, ve které rodiče a děti sdíleli fotografie svých prací, výrobků a zážitků, a mohla tak alespoň tímto způsobem nějaká interakce mezi dětmi probíhat. Byli jsme překvapeni, s jakým kladným ohlasem se facebooková skupina setkala, a že nakonec děti nezůstaly ve své práci úplně tak „osamoceny“.
Chceme zde poděkovat hlavně vám, všem rodičům, kteří jste se aktivně zapojovali do výuky svých dětí, posílali reporty, fotky a učinili tak pro vaše děti tuto složitou dobu o trochu snesitelnější a snad i zábavnější. Děkujeme. 😊   

Rychlý kontakt