Pasování předškoláků

Pasování předškoláků MŠ Sluníčko

Poslední rok docházky dětí ve školce bývá završen jejich slavnostním pasováním na školáky. Je to ocenění jejich přípravy na velký krok, kterým je vstup do základní školy. Z předškoláka se stane školák a k hravým činnostem dětem přibydou každodenní školní povinnosti.

Do velkého světa školáků vstoupili naši Motýlci ve středu 23. 6. za symbolického cinkání zvonečků. Popřát mnoho úspěchů v této další životní etapě jim přišli pan starosta, pan ředitel Základní školy Javorník a paní učitelky budoucích prvních tříd.

Všem děkujeme za účast a věříme, že na svou další cestu děti nastoupí s radostí a lehkostí a že na ní budou zažívat spoustu krásných, objevných a neopakovatelných chvil.