Proč máme rádi naši školku

Zahrada dětem

Velká zahrada, svah na bobování, hmatový chodníček, prostorné nádvoří, bylinková zahrádka, zeleninové záhonky, sousedství zámeckého parku - to vše poskytuje zázemí pro pobyt venku a řadu netradičních venkovních aktivit.

Aktivity navíc

Děti mají možnost účastnit se řady zajímavých činností (práce v dílně a na zahradě, plavecký výcvik, saunování) a rozvíjet své předškolní znalosti a dovednosti (grafomotorika, logohrátky, hravá angličtina, výtvarné tvoření).

Dobrá dostupnost

Nacházíme se v klidném prostředí. S dětmi k nám bezpečně dojdete pěšky, na kolech, koloběžkách i na bobech. Parkovat můžete před MŠ či u sousedícího zdravotního střediska. Blízko je i autobusové stanoviště.

Milé učitelky

O bezpečnost, výchovu a vzdělávání dětí se stará stabilní tým kvalifikovaných učitelek a asistentek, které se dětem věnují po celou dobu. Podporujeme spolupráci s rodiči a jejich zapojení do dění a aktivit mateřské školy.

Jak zapsat

své dítě do školky?

O školce Sluníčko

Naše školka sousedí se zámeckým parkem, který přímo vybízí k častým procházkám a hraní v přírodě.
Díky svahu na naší zahradě je zde možné v zimě bobovat (v bezpečí a pod dohledem). Děti se mohou zapojit do mnoha aktivit, které jsou nad rámec standardní výchovy.
Program je také zaměřen na rozvoj spolupráce s rodinou, podporujeme zapojení rodičů do různých společných akcí.

Broučci

2 - 3 roky

Počet dětí: 12

Třídní učitelky:
Marcela Argirovská
Ivana Konyariková

Berušky

3 - 5 let

Počet dětí: 22

Třídní učitelky:
Renata Daňová
Monika Nemeškalová

Asistent pedagoga:
Miloslava Papavasiliová

Motýlci

5 - 7 let

Počet dětí: 22

Třídní učitelky:
Irena Jetelinová Kaninská
Zuzana Schreiberová

Asistent pedagoga:
Pavlína Burďáková

Aktivity navíc

Klikněte na mráček a uvidíte víc!

Dětí se seznamují se základními anglickými slovíčky a frázemi, získávají povědomí o cizím jazyku, učí se představit, pozdravit, zpívají jednoduché písničky.
Nenahrazují odbornou logopedickou péči, ale pomáhají dětem hravou formou rozvíjet jejich jazykové schopnosti a řečový projev.
Je vítanou a osvědčenou aktivitou, která je spojena s otužováním dětí a pomáhá zvyšovat odolnost a fungování imunitního systému dětí.
Plavání patří k nejšetrnějším formám pohybu. Cílem je, aby děti získaly kladný vtah k vodě a základní dovednosti pro pobyt ve vodním prostředí.
Bezprostřední propojení školky s přírodou přímo vybízí k poznávání a objevování přírody. Děti např. sázejí a pečují o bylinky, starají se o vlastní zeleninovou zahrádku. V zámeckém parku poznávají a sbírají přírodniny, se kterými dále pracují a tvoří.
Učí děti správnému držení psacího náčiní, nácviku psaní a správnému tlaku tužky na papír. Děti zde zábavnou formu provádějí různá grafomotorická cvičení.
Podle zájmu dětí uskutečňujeme řadu výtvarných a rukodělných aktivit, a to především s dětmi předškolního věku.

Náš blog - články a aktuality ze školky

Co je nového?

Prázdninový provoz MŠ Sluníčko 2021

Prázdninový provoz MŠ Sluníčko

Mateřská škola Sluníčko bude mít v průběhu letních prázdnin v červenci zavřeno, otevřeno bude až od pondělí 2. srpna. Děti zaměstnaných rodičů mohou v červenci (po předchozím nahlášení) navštěvovat MŠ Polská.

Přečíst více >>
Pasování předškoláků MŠ Sluníčko

Pasování předškoláků

Poslední rok docházky dětí ve školce bývá završen jejich slavnostním pasováním na školáky. Je to ocenění jejich přípravy na velký krok, kterým je vstup do základní školy.

Přečíst více >>

Výlet do Račího údolí

Pestrý den plný pohybu, her a radostných zážitků – tak by se dal ve zkratce charakterizovat náš dnešní celodenní výlet, kterého se účastnily všechny třídy naší školky. Počasí se vydařilo a indiánské dobrodružství mohlo začít…

Přečíst více >>

Naše fotogalerie

Podívat se

na celou naší fotogalerii

Rychlý kontakt