Proč máme rádi naši školku

Zahrada dětem

Velká zahrada, svah na bobování, hmatový chodníček, prostorné nádvoří, bylinková zahrádka, zeleninové záhonky, sousedství zámeckého parku - to vše poskytuje zázemí pro pobyt venku a řadu netradičních venkovních aktivit.

Aktivity navíc

Děti mají možnost účastnit se řady zajímavých činností (práce v dílně a na zahradě, plavecký výcvik, saunování) a rozvíjet své předškolní znalosti a dovednosti (grafomotorika, logohrátky, výtvarné tvoření).

Dobrá dostupnost

Nacházíme se v klidném prostředí. S dětmi k nám bezpečně dojdete pěšky, na kolech, koloběžkách i na bobech. Parkovat můžete před MŠ či u sousedícího zdravotního střediska. Blízko je i autobusové stanoviště.

Milé učitelky

O bezpečnost, výchovu a vzdělávání dětí se stará stabilní tým kvalifikovaných učitelek a asistentek, které se dětem věnují po celou dobu. Podporujeme spolupráci s rodiči a jejich zapojení do dění a aktivit mateřské školy.

Jak zapsat

své dítě do školky?

O školce Sluníčko

Naše školka sousedí se zámeckým parkem, který přímo vybízí k častým procházkám a hraní v přírodě.
Díky svahu na naší zahradě je zde možné v zimě bobovat (v bezpečí a pod dohledem). Děti se mohou zapojit do mnoha aktivit, které jsou nad rámec standardní výchovy.
Program je také zaměřen na rozvoj spolupráce s rodinou, podporujeme zapojení rodičů do různých společných akcí.

Broučci

2 - 3 roky

Počet dětí: 12

Třídní učitelky:
Renata Daňová
Ivana Konyariková

Asistentka pedagoga:
Darina Prášilová

Školní asistentka:
Jana Křížková

Berušky

3 - 5 let

Počet dětí: 22

Třídní učitelky:
Zuzana Schreiberová
Irena Jetelinová Kaninská

Asistentka pedagoga:
Jaroslava Zdražilová

Školní asistentka:
Jana Křížková

Motýlci

5 - 7 let

Počet dětí: 22

Třídní učitelky:
Marcela Argirovská
Monika Nemeškalová

Asistentka pedagoga:
Miloslava Papavasiliová

Školní asistentka:
Jana Křížková

Aktivity navíc

Klikněte na mráček a uvidíte víc!

Tradiční deskové hry toho naučí děti mnohem více než ty digitální. Jsou hlavně zábavnou cestou, jak se zdokonalit v sebeovládání, ve schopnosti déle se soustředit, dodržovat pravidla, vyrovnávat se s prohrou.
Nenahrazují odbornou logopedickou péči, ale pomáhají dětem hravou formou rozvíjet jejich jazykové schopnosti a řečový projev.
Je vítanou a osvědčenou aktivitou, která je spojena s otužováním dětí a pomáhá zvyšovat odolnost a fungování imunitního systému dětí.
Plavání patří k nejšetrnějším formám pohybu. Cílem je, aby děti získaly kladný vtah k vodě a základní dovednosti pro pobyt ve vodním prostředí.
Bezprostřední propojení školky s přírodou přímo vybízí k poznávání a objevování přírody. Děti např. sázejí a pečují o bylinky, starají se o vlastní zeleninovou zahrádku. V zámeckém parku poznávají a sbírají přírodniny, se kterými dále pracují a tvoří.
Učí děti správnému držení psacího náčiní, nácviku psaní a správnému tlaku tužky na papír. Děti zde zábavnou formu provádějí různá grafomotorická cvičení.
Podle zájmu dětí uskutečňujeme řadu výtvarných a rukodělných aktivit, a to především s dětmi předškolního věku.

Náš blog - články a aktuality ze školky

Co je nového?

Naše fotogalerie

Podívat se

na celou naší fotogalerii

Rychlý kontakt