Odhlašování dětí

Zákonný zástupce dítěte je povinen omluvit nepřítomnost dítěte ve vzdělávání nejpozději první den jeho nepřítomnosti – písemně (prostřednictvím SMS), telefonicky nebo osobně. Předem známou nepřítomnost dítěte oznamují zákonní zástupci škole učitelce mateřské školy. Nepřítomnost pro onemocnění nebo úraz oznamují zákonní zástupci bez zbytečného odkladu, včetně uvedení předpokládané doby nepřítomnosti dítěte v mateřské škole.

Děti je nutno odhlásit nejpozději vždy do 7.00 hodin daného dne. 

Pokud dítě nebude odhlášeno do této doby, bude se mu automaticky účtovat stravné (z důvodu již nanormovaných potravin). 

Odhlášení dítěte je možné osobně, SMS nebo telefonicky na těchto číslech. 

Pevná linka: 584 440 347 
Mobil MŠ: 604 243 757 
Mobil ředitelky školky: 774 737 015 

Při delší než jednodenní nepřítomnosti je potřeba nahlásit den nástupu nejpozději den předem.

Rychlý kontakt