Muzikoterapie ve školce

Indiánská muzikoterapie

Indiánské rytmy

Muzikoterapie je terapeutická metoda, která využívá hudbu k podpoře fyzického, emocionálního, mentálního a sociálního zdraví. Tato terapie může být velmi účinná pro děti v mateřské škole, protože jim pomáhá rozvíjet motoriku, jazyk a sociální schopnosti, regulovat emoce a zvyšovat sebevědomí.

Aktivit, které takto děti rozvíjí je velmi celá řada. Patří sem zpívání a tance, hra na hudební nástroje, improvizace a komunikace, relaxace.

Dnes se naše školka proměnila v indiánskou vesnici, společně jsme si zahráli na hudební nástroje, zazpívali a zatančili kolem indiánského ohně.🔥Také jsme si vyzkoušeli práci s našimi oušky a zvukem, který se linul z tibetských mís, okarín, bubínků kazoo a dalších netradičních hudebních nástrojů…

Prostě školka se třásla rytmem tónů a zvuků, které běžně u nás neslyšíte. ☺️

Rychlý kontakt